Smartahus

Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor Sverige

Dessa allmänna villkor för köp och leverans är tillämpliga på alla köpeavtal som du ingår med Smartahus.se  Genom att beställa  direkt av oss accepterar du dessa allmänna villkor.

Vi reserverar oss mot slutförsäljning, tryckfel, prisfel och orudukternas exakta utsende då en skillnad kan förekomma, Vi förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. 

Priser

Våra priser anges alltid inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart felaktiga priser. Misstänkta fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

 

Betalning

Betalning med Klarna Checkout
Ni kan inte göra avdrag vid inbetalning, eftersom vi har ett annat företag som sköter faktureringen till oss. All slags återbetalning sker från oss. Ej heller kan eventuella avdrag förväntas överföras till annan order eller liknande, all hantering sker separat och kan inte beblandas. Det är viktigt att ni följer dessa rutiner så att fel kan undvikas! Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Klarna Checkout Användarvillkor
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), “Klarna”, villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas (“Villkoren”).
I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området.
För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning
För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter
Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

Användning, PIN-kod
Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor.
Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du e-handlar.
Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod.

Försäkran
Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.
Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning.
Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk
Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter
Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

  1. Kontaktinformation – namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
  2. Personnummer
  3. Betalningsinformation – kortnummer, fakturainformation m m
  4. Finansiell information – t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
  5. Artikelinformation ? uppgifter avseende de köp du gör
  6. Historisk information ? uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
  7. Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
  8. Allmänt tillgänglig information på internet

 

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies
Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Information om cookies för närmare information om hur Klarna använder cookies.
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister
Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout.
Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning
Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Klarna Checkout Användarvillkor 1.313 maj, 2013
Har ni fakturafrågor, ring 08-120 120 00.


Frakt och leverans 
I kassan kan du välja mellan olika fraktsätt. Läs mer om fraktsätt och leverans här (KLICKLÄNK). Leverans sker inom Sverige. Normal leveranstid med transportör är 1-3 arbetsdagar. Alla leveranstider är arbetsdagar. Ombudsleverans är fraktfritt över 999kr, vid leverans av gods som är skrymmande (för stort/tungt) enigt DHL regler kommer fraktsätt automatiskt gå över till DHL för större paket,  detta fraktsätt kostar 199kr.

Vid leverans av mindre gods kan det förekomma att de skickas i varubrev.

Smartahus.se hanterar normalt din order inom en arbetsdag från mottagandet av beställning om varan finns i lager. Om varan måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre, läs mer om detta här (KLICKLÄNK). Beställningen skickas när alla varor finns i lager om inget annat anges utav kunden. I sällsynta fall kan varor även från leverantör vara restnoterade, detta åtgärdas vartefterhand och skulle artikeln ha utgått, kontaktar vi dig som kund.

Det är kundens ansvar att tillse att varorna är levererade innan arbete påbörjas, vi påtar oss inget ansvar för stillestånd m.m. Det är köparens ansvar att tillse att adressen, e-post och mobilnummer som användes vid beställningen är rätt, samt att tillse att leveransen hämtas ut hos det ombud transportören nyttjar. För ändrande av förfogande (namn, adress eller telefonnummer) på beställning som redan är skickad debiteras 313kr inkl. moms.


Outlösta paket
För paket som inte löses ut på uthämtningsplats efter 14 dagars liggtid hos Posten eller Schenker förbehåller sig Smartahus.se rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtat paket (returfrakt, expeditionskostander osv.). Vi tar ut en avgift om ett paket ej hämtas ut. 

Ångerrätt
Vi ger 30 dagars ångerrätt. Företag som beställer lyder under köplagen och har ingen ångerrätt. Din ångerrätt börjar löpa från det att du mottagit varan. En förutsättning för retur är att varan är oanvänd och oskadad. Alla tillklippta varor t.ex. tygkabel, kabel och strips omfattas inte av returrätten och vi godkänner inte returer på tillklippta varor eller speciallbeställda varor. Varor till rabatterat pris är ej godkända för retur, varor som är beställda mot offert är ej godkända för retur.

Returer får ej skickas mot Postförskott/REK (då hämtas de ej ut, ingår ej i våra rutiner).

När du utnyttjar din ångerrätt ska du sända tillbaka varan till oss, enligt våra rutiner för returer. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte installera eller använda varan och i förekommande fall ej bryta förpackningen. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten. Om du skickar tillbaka varorna utanför våra rutiner t.ex. om vi ej har godkänd din retur eller om du ej har anmält din retur etc. så  kommer returen ej godkännas.

Om du vill anmäla en retur så skickar du till Order@smartahus.se.

Reklamera
Om du har fått en skadad eller felexpiderad vara ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjanst@smartahus.se. Reklamation kan göras om produkten är trasig eller har en dold transportskada. (Synliga transportskador anmäles direkt till utlämningsstället vid mottagandet av varan/paketet.)

Vi ersätter inga kostnader för arbete som erfodrats för att byta ut den defekta produkten.

Skador eller fel som uppstått som enligt tillverkaren avgjort som handhavandefel, fel som uppstått efter inkoppling, som inte genom kontroll kan bevisas vara fel på produkt, godkännes ej. Det är den behörige elektrikerns ansvar att kontrollera att arbetet är korrekt utfört, att kontrollera att rätt produkter är installerade på rätt sätt. Detta gäller oavsett omständighet. En defekt vara får aldrig kasseras utan godkännande från personal hos Smartahus.se. Om varan kasseras utan godkännande godkänns inte reklamationen. Gäller oavsett omständigheter.

Vid en reklamation där returetikett erhållits med ersättningsvaran eller utskickad separat måste den defekta varan skickas tillbaka inom skälig tid (max 30 dagar ifall inget annat avtalats)  från de att kund mottagit ersättningsvaran annars kommer varan debiteras efter påminnelse skickats ut via mail.

De flesta av våra produkter för fast installation kräver installation av behörig fackman/elektriker. På elsäkerhetsverket.se och eio.se kan ni läsa mer om vad man själv får utföra för elinstallation. Vi ersätter inga kostnader som krävs/krävts för att byta ut den defekta produkten.

Dolda transportskador och eventuella felskick ska anmälas till oss senast inom 10 arbetsdagar från det att ni har mottagit era varor. Det är kundens ansvar att kontrollera levererade varor så att mottagen leverans är korrekt och intakt. Om ni mottagit en felaktigt vara eller en vara med en dold transportskada får denna inte installeras, detta ska anmälas direkt till oss på order@smartahus.se. Varan ska returneras eller bytas ut till oss i nyskick, i annat fall godkänns inte reklamationen. Detta gäller oavsett omständigheter.


Återbetalningsskyldighet
Har du en obetald fakutra för din order är det viktigt att du flyttar fram förfallodatum. Detta gör du enklast genom Mitt Klarna eller genom att ringa 08 120 120 10. Om du utnyttjat din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalat för varan inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Om du har betalt med fakutra, direktbetalning eller förskottsbetalning överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalt med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.

OBS! Ni kan inte göra avdrag vid inbetalning, eftersom vi har ett annat företag som sköter faktureringen till oss. All slags återbetalning sker från oss. Ej heller kan eventuella avdrag förväntas överföras till annan order eller liknande, all hantering sker separat och kan inte beblandas. Det är viktigt att ni följer dessa rutiner så att fel kan undvikas!  
 

 

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Information om Cookies
Version 1, 25 juli 2003.

1. LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation.
Enligt den lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad
cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.
En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd
som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök
på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.

2. TVÅ TYPER AV COOKIES
Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära.
I Smartahus.se’s butiker används dessa två typer av cookies:

Temporära cookies (sessionscookies) används för att hålla reda
på när en kund är inloggad eller vilket visningsläge/språk/valuta
som kunden valt. Denna cookie raderas när du stänger din webbläsare.

Permanent cookie används till att hämta innehåll i kundvagnen
så att du inte behöver logga in för att se vad du tidigare lagt i vagnen.

Den som inte accepterar användandet av cookies kan ändra
inställningar i sin webbläsare så att den inte tillåter cookies.

3. POST- OCH TELESTYRELSEN
Allmän information om cookies och den nya lagen om
elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.